Na stadionu se pokládá umělý trávník

Komentujte

800