Aktualizace pro regionální fotbal k 21.10.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října upřesňuje FAČR pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec: 

V období od 22. října 2020 včetně do 3. listopadu 2020 do 23:59 úplný zákaz fotbalových aktivit.