Aktualizovaná pravidla pro fotbal od 13.10.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňuje FAČR pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V těchto dnech platí, že:

1.     se nekonají žádná soutěžní utkání;

2.     je zakázáno používat:

a)     vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),

b)    vnitřní sportoviště;

3.     tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;

4.     v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.